Home > About us

ABOUT US

ประวัติบริษัท และข้อมูลทั่วไป

     ประวัติบริษัท  บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อยู่ภายใต้การบริหารงานของ ฟังก์ชั่น กรุ๊ป  ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 3 เดือนมกราคม 2540 โดยการเริ่มต้นของ คุณวิกร ภูวพัชร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ประธานบริษัท โดยประกอบธุรกิจหลัก ธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำและอุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำดื่ม เดิม สำนักงานตั้งอยู่ที่ บริเวณหมู่บ้าน คณาทรัพย์ เลขที่ 113/9 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 และด้วยเหตุผลของการที่บริษัทประสบความสำเร็จ  ในการดำเนินกิจการ เมื่อปี 2548 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 100 กว่าคน มีทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท


ข้อมูลทั่วไป   

        -  สถานที่ตั้งของบริษัท : ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน  เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
       -  เบอร์โทร : 0-2540-6171  เบอร์แฟ็กซ์ : 0-907-4102
       -  เว็บไซต์ : www.aquateksilver.com


     ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติม ณ พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานใหญ่ เพื่อขายการผลิต   และรองรับบุคลากรที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมา ได้ดำเนินธุรกิจ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการดำเนินงานของบุคลากรที่มีคุณภาพมากว่า 11 ปี ผ่านช่วงวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2541 ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับ

     ทีม วิจัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวางระบบ การออกแบบวางระบบเกี่ยวกับน้ำ (ทั้งน้ำอุปโภคและบริโภค) ตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค พึงพอใจในคุณภาพสินค้ามาตรฐานระดับโลก

     ในด้านของฝ่ายบริหาร การขาย และการตลาด พร้อมทั้งการให้บริการหลังการขาย ทางบริษัทฯ ก็ได้รับการพัฒนาทางด้านการทำงาน การฝึกอบรม และให้ความรู้ในส่วนของพนักงานเอง และบริษัทยังมีพนักงาน 100 คน   โดยทางบริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเป็นประจำทุกปี ให้ความรู้แก่ตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจัดอบรมภายในเพื่อเพิ่มทักษะในการขาย พนักงานจึงมีความเข้าใจในตัวสินค้ามากขึ้น ในปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนร้านค้า ผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าและทางบริษัทฯ ที่มีกว่า 2000 รายทั่วประเทศไทย แล้วในขณะนี้

 

 

    

     การผลิตสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งผ่านกระบวนการ การผลิตที่มีการ  นำเครื่องจักรและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต ทั้งนี้เพื่อให้ได้สินค้าของบริษัทที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในระดับสากล โดยบริษัท ยังยึดถือและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้านับจาก วันแรกที่เริ่มก่อตั้งบริษัท ตามคำพูดที่ว่า
        

Aquatek care for health “เพื่อสุขภาพที่ดี...เพื่อคุณ”
 

ต้นกำเนิดของ Brand Aquatek

      ปี 2550 ทางบริษัทได้คิดค้นพัฒนา คุณภาพสินค้า เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันโดยพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณ์ เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์รวมถึงการคัดเลือกคุณภาพของไส้กรองที่มีคุณภาพ นำเข้าจากประเทศสหรัฐอมเริกา เพื่อให้ได้เครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม รวมทั้งบริษัทได้มีการจัดงานประชาสัมพันธ์เป็น ประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ทำให้Brand Aquatek Silver เป็นที่รู้จักและยอมรับ ในเรื่องของคุณภาพสินค้า และภาพลักษณ์ ตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้Brand Aquatek Silver ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมา

วิสัยทัศน์และนโยบายบริษัทฯ

      บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ  ISO 9001 :2000 จากบริษัท SGS และ NAC โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้ นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ (Quality Policy) จำหน่ายและบริการสินค้าที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีและคุณภาพดีในราคายุติธรรม ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ด้วยการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่ถูกต้อง ตรงตามเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความประทับใจแก่ลูกค้าที่ให้ ความไว้วางใจ